Chief Editor and Editorial board

CHIEF EDITORS –

 

EDITORIAL BOARD MEMBERS –

  • Dr. Vaijayanta Anand –Associate Professor, CSWNN, Mumbai 
     
  • Dr. Anita Panot –Associate Professor, CSWNN, Mumbai 
     
  • Ms. Meghana Vesvikar –Assistant Professor, CSWNN, Mumbai 
     
  • Dr. Manasi Bawdekar –Associate Director, Research Unit, CSWNN, Mumbai